jump to content

Arbenigwyr mewn ymchwil a datblygu gwyddor bywyd

 

Mae canolfannau rhagoriaeth mewn prifysgolion yng Nghymru ac Iwerddon yn dod at ei gilydd i gynnig cymorth technolegol a hwyluso cydweithio rhwng prifysgolion a diwydiant.

Mae CALIN, rhwydwaith gwyddor bywyd uwch sy’n cysylltu busnes, y byd academaidd a gofal iechyd ag arbenigwyr o chwe phrifysgol flaenllaw yng Nghymru ac Iwerddon, yn gyfle i ymwneud ag arweinwyr ym maes gwyddor feddygol a fferyllol uwch, nanotechnoleg a biotechnoleg. Mae’r rhwydwaith yn caniatáu mynediad at dechnoleg, arbenigedd gwyddonol, a rhwydwaith o arloeswyr gwyddor bywyd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu cynnyrch, prosesau a gwasanaethau.

Mae’r Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddor Bywyd Uwch (CALIN) yn rhan o raglen INTERREG Cymru-Iwerddon sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cliciwch ar y logos partner isod am fwy o fanylion am eu sgiliau, arbenigedd y cyfleusterau. Am fanylion cymhwyster ar gyfer cydweithredu, cliciwch

Ein partneriaid yng Nghymrus

Ein partneriaid yng Nghymrus

Ein partneriaid yn Iwerddon

Ein partneriaid yn Iwerddon

Digwyddiadau diweddaraf

Dydd Mawrth 28 Medi, 2021

CALIN @ Bangor Sesiwn Gyflwyno

Rydym mor falch o weithio gyda busnesau bach a chanolig ledled rhanbarth INTERREG Cymru-Iwerddon. Wedi'i leoli yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol @prifysgolbangor, mae CALIN yn dod ag arbenigwyr o seicoleg a llesiant, llechyd a meddygaeth ac...

Rhagor o wybodaeth

Astudiaethau achos

No casestudies were found. Please try changing your filters.