jump to content

Arbenigwyr mewn ymchwil a datblygu gwyddor bywyd

 

Mae canolfannau rhagoriaeth mewn prifysgolion yng Nghymru ac Iwerddon yn dod at ei gilydd i gynnig cymorth technolegol a hwyluso cydweithio rhwng prifysgolion a diwydiant.

Mae CALIN, rhwydwaith gwyddor bywyd uwch sy’n cysylltu busnes, y byd academaidd a gofal iechyd ag arbenigwyr o chwe phrifysgol flaenllaw yng Nghymru ac Iwerddon, yn gyfle i ymwneud ag arweinwyr ym maes gwyddor feddygol a fferyllol uwch, nanotechnoleg a biotechnoleg. Mae’r rhwydwaith yn caniatáu mynediad at dechnoleg, arbenigedd gwyddonol, a rhwydwaith o arloeswyr gwyddor bywyd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu cynnyrch, prosesau a gwasanaethau.

Mae’r Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddor Bywyd Uwch (CALIN) yn rhan o raglen INTERREG Cymru-Iwerddon sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Ein partneriaid yng Nghymrus

Ein partneriaid yng Nghymrus

Ein partneriaid yn Iwerddon

Ein partneriaid yn Iwerddon

Digwyddiadau diweddaraf

Dydd Mawrth 28 Gorffennaf, 2020

Astudiaethau Achos CALIN: Coleg Prifysgol Dulyn (UCD)

Arddangosiad o’r ymchwil gydweithredol drawsffiniol a gynhaliwyd gan dîm CALIN Coleg Prifysgol Dulyn (UCD)...

Rhagor o wybodaeth

Dydd Mawrth 4 Awst, 2020

Astudiaethau Achos CALIN: Prifysgol Caerdydd

Arddangosiad o’r ymchwil gydweithredol drawsffiniol a gynhaliwyd gan dîm CALIN yng Nghaerdydd...

Rhagor o wybodaeth

Dydd Mawrth 11 Awst, 2020

Astudiaethau Achos CALIN: Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway (NUIG)

Arddangosiad o’r ymchwil gydweithredol drawsffiniol a gynhaliwyd gan dîm CALIN yn Galway...

Rhagor o wybodaeth

Astudiaethau achos

No casestudies were found. Please try changing your filters.